Slide

Wszystkie dane są przechowywane zgodnie z naszą polityką prywatności

Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Serwisu jest Sprzedawca.

Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów, w tym w momencie zakładania Konta użytkownika, w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.

Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

Podane przez Kupującego podczas składania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Kupujący powinien wysłać do Sprzedawcy, na adres email: bok@twojemenu.online, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.